Telefast AS - 20 år med Multicase

Sandefjordsbedriften Telefast AS startet opp i 2000 og har hatt Multicase med på laget siden dag én. I dag omsetter selskapet for 1,7 milliarder kroner, og Direktør  for IT/E-handel Ulf E. Andersen er ikke i tvil om at Multicase er en viktig bidragsyter til dette.
 

Mobil og tilbehør

Telefast AS ble etablert i 2000 som en ren distributør av mobiltelefoner og mobiltilbehør. – Dette har vært vårt kjerneområde helt fra starten, forteller Andersen. Selv om vi i tiden fremover ønsker å bredde oss mer, vil dette 
fremdeles være kjernen i bedriften. Ved å fokusere på et ganske smalt produktspekter har vi opparbeidet oss særdeles inngående kunnskap og erfaring, noe jeg vet kundene våre verdsetter.

Bedriften ligger an til å omsette for 1,7 milliarder kroner i 2019, og det med bare rundt 30 ansatte. – Vi er en liten og svært fleksibel organisasjon med relativt få, men store kunder. Det gir korte beslutningsveier, og vi er opptatt av å være kundeorientert. Dette er utvilsomt en medvirkende årsak til vår suksess. 

Kundefokuset kommer spesielt godt frem gjennom konseptet «Ferdig levert». – Med «Ferdig levert» tilbyr vi våre kunder mulighet for å få mobiltelefonene ferdig konfigurert før levering, forklarer Ulf. Vi har tre medarbeidere som gjør tilpasninger på bestilling; primært å sette på deksel, beskyttelsesskjerm og installasjoner kunden måtte ønske. Dette er en ekstratjeneste som differensierer oss fra andre, og som viser vår fleksibilitet. Dette forretningsområdet ser vi for oss å utvikle enda mer i tiden fremover. 

Mobil og tilbehør

Telefast AS ble etablert i 2000 som en ren distributør av mobiltelefoner og mobiltilbehør. – Dette har vært vårt kjerneområde helt fra starten, forteller Andersen. Selv om vi i tiden fremover ønsker å bredde oss mer, vil dette  fremdeles være kjernen i bedriften. Ved å fokusere på et ganske smalt produktspekter har vi opparbeidet oss særdeles inngående kunnskap og erfaring, noe jeg vet kundene våre verdsetter.
Bedriften ligger an til å omsette for 1,7 milliarder kroner i 2019, og det med bare rundt 30 ansatte. – Vi er en liten og svært fleksibel organisasjon med relativt få, men store kunder. Det gir korte beslutningsveier, og vi er opptatt av å være kundeorientert. Dette er utvilsomt en medvirkende årsak til vår suksess.


Kundefokuset kommer spesielt godt frem gjennom konseptet «Ferdig levert». – Med «Ferdig levert» tilbyr vi våre kunder mulighet for å få mobiltelefonene ferdig konfigurert før levering, forklarer Ulf. Vi har tre medarbeidere som gjør tilpasninger på bestilling; primært å sette på deksel, beskyttelsesskjerm og installasjoner kunden måtte ønske. Dette er en ekstratjeneste som differensierer oss fra andre, og som viser vår fleksibilitet. Dette forretningsområdet ser vi for oss å utvikle enda mer i tiden fremover.

 


Telenor på eiersiden

I 2005 kom Telenor inn på eiersiden hos Telefast AS. – Telenor har helt klart vært en stor premissgiver for utviklingen av selskapet, forklarer Ulf. Å ha med en så stor aktør på eiersiden har hatt sine klare fordeler, men også noen ulemper.  På plussiden har det gitt økonomisk trygghet og en stabil og god kundemasse. På den andre siden har det vært begrensninger i forhold til hvem de kunne selge til og hvilket produktspekter de kunne tilby.


For noen år siden signaliserte Telenor at de ønsket å selge seg ut av Telefast AS.  – Vi har nå i 2019 hatt en management buyout, forteller Ulf. Med Telenor ute fra eiersiden blir en av våre viktigste oppgaver fremover å beholde den gode relasjonen til dem som vi har opparbeidet gjennom mange års tett samarbeid. Samtidig står vi nå står friere til å utvide ytterligere på både kunde- og produktsiden.

 

 

Bredere nedslagsfelt

Telefast AS har et knippe store kunder som eksempelvis Power, Telenor, Atea, Elon og Mobit for å nevne noen. Disse jobber de svært tett med. – Vi ønsker oss et bredere nedslagsfelt, forklarer Ulf. Vi skynder oss langsomt, og har et ønske å øke porteføljen primært innen mobil og tilbehør, og da både på produkt- og kundesiden. Fremover skal vi være enda mer offensive og utadgående, lover Andersen med et smil.
Et ledd i denne prosessen er å gi nettbutikken en facelift. – Tidligere var nettbutikken lukket, og man måtte være forhandler for å se utvalg og priser. Nå åpner vi opp nettbutikken slik at alle har tilgang til å se produktutvalget uten å måtte logge seg inn. Ulf presiserer dog at de fremdeles kun skal selge til forhandlere.


Nettbutikken blir fremover også et viktig verktøy for egne selgere. – Vi har medarbeidere som skal ut og presentere oss for nye potensielle kunder og samarbeidspartnere. Da er det viktig å ha et så attraktivt produkt som mulig. Sånn sett blir nettbutikken utstillingsvinduet vårt.

 

Multicase fra starten

Multicase har vært med som forretningssystem helt siden oppstarten i 2000. – Jeg var ikke en del av selskapet den gang, men har forstått at det var et naturlig valg, smiler Ulf. Forretningssystemet hadde sitt utspring fra samme bransje og det var nok også et pluss at Multicase var en lokal aktør.


– Jeg tør påstå at Multicase har vært en av suksessfaktorene for Telefast AS gjennom årene, slår Ulf fast. Han innrømmer åpenhjertig at selskapet underveis har sett på andre systemer, uten å finne noe bedre alternativ. Telefast AS gjennomført nylig en stor evaluering og analyse av egen virksomhet med hjelp av ekstern konsulent. Der ble det konkludert med at de hadde den best egnede løsningen allerede. Dette overrasket ikke Ulf.


– Vi har brukt Multicase i en årrekke og kjenner systemet godt. Vi har dessuten gjort en del tilpasninger underveis og lagt på moduler og annet som man ikke enkelt kan finne gode alternativer til hos andre aktører. Vi får mer igjen for å bruke systemet vi har effektivt og videreutvikle det vi måtte trenge av ekstra tilpasninger.

Multicase til det meste

På spørsmål om hvilke Multicase-funksjoner de benytter er Ulfs kontante svar «det meste».  – Klienten er motoren. Nettbutikken vår har frem til nå vært ganske enkel siden den har vært en lukket forhandlershop, men nå som vi åpner den så ser vi på muligheten for flere tilpasninger.


På lagersiden har Telefast AS investert i WMS-systemet eWMS fra Element Logic og AutoStore. Dette fungerer ifølge Ulf svært bra. – Vi har 6500 kasser og de nyeste robotene, så kapasiteten er god. Vi jobber også med et pilotprosjekt hvor vi ønsker å bruke robotarmer til å plukke varene fra AutoStore for å bli enda mer effektive.


I slutten av 2016 flyttet Telefast driftsmiljøet «opp i skyen». – Vi benytter samme løsning som Multicase, altså Braathe Gruppen AS. Det var et smart valg for oss som ønsker å drive butikk og ikke serverdrift, forteller Ulf.


Telefast AS er også svært fornøyd med de integrerte løsningene knyttet til oppdateringer av prislister, produktinformasjon, ordrebekreftelser med mer. – Vi har en kraftig integrasjonsmotor mot Multicase, og den fungerer så bra at det er en fryd. Den biten er bare helt rå, berømmer Ulf.

 


God support

Et annet område han også berømmer er supportapparatet hos Multicase. – Internt hos oss jobber vi med å være strukturert med hvem som har dialogen mot Multicase. Vi har erfart at det fungerer best, og gir mest effektiv kommunikasjon. Supportavdelingen hos Multicase svarer raskt, og i tilfeller hvor ting virkelig brenner er oppfølgingen rask og god.


Tilsynelatende virker det som at Andersen kun har lovord å komme med. På spørsmål om det er noe han er mindre fornøyd med så trekker han frem et savn om mer løpende oppfølging. – Jeg skulle gjerne ønske at vi noen ganger kunne tatt en statussjekk uten at det nødvendigvis er noe som skulle endres eller utvikles.

 

Garasjetid

I tillegg til en bredere satsning på kjernevirksomheten, er eierne av Telefast AS også en av hovedeierne bak en ny, spennende nettbutikk som ble lansert i november 2019.


– Garasjetid.no har som ambisjon å bli størst i Norge innen bilpleiemarkedet i løpet av en treårsperiode. Hovedmålgruppen er konsumentmarkedet og nettbutikken ble lansert 12. november, forteller Ulf. Sentralt i teamet bak satsningen finner vi blant annet Bjørn-Aage Bredal som har mange års erfaring innen bransjen som «Bilpleiekongen» og anses som en av de fremste autoritetene på bilpleie i Norge.


På systemsiden er både forretningssystem og nettbutikkløsning levert av Multicase. – Vi ønsker å få stordriftsfordeler, og både nettbutikk og lager driftes fra Telefast sine lokaler i Sandefjord, forklarer Andersen. Med knallhard satsning spesielt mot sluttbruker har Telefast og Garasjetid utfordret Multicase til å få til en enda råere nettbutikk. – Siden denne nettbutikken først og fremst er myntet på sluttbrukere har vi også lagt på en del moduler Telefast som distributør ikke har hatt bruk for.

Veien videre

På spørsmål om vi kan forvente oss flere slike satsninger fremover så er ikke Andersen fremmed for det. – Det ligger litt i kortene at dersom Garasjetid fungere bra, så er vi åpne for flere slike prosjekter. Vi har systemene og kapasiteten på plass, og kan vi finne et område som kanskje har en motsatt sesongtopp fra Garasjetid, så vil det være en ekstra god match.


Geografisk sett har Telefast ingen planer om ekspansjon, i hvert fall ikke på egen hånd. – Det måtte i så fall være via våre kunder, fastslår Ulf. Vi er godt fornøyd med hvor vi er nå, både geografisk og organisatorisk. 

Garasjetid.no

-har som ambisjon å bli størst i Norge innen bilpleiemarkedet i løpet av en treårsperiode. Hovedmålgruppen er konsumentmarkedet.
 Sentralt i teamet bak satsningen finner vi blant annet Bjørn-Aage Bredal som har mange års erfaring innen bransjen som «Bilpleiekongen», og anses som en av de fremste autoritetene på bilpleie i Norge.

 

Ferdig levert

-Med tjenesten «Ferdig levert» tilbyr Telefast sine kunder mulighet for å få mobiltelefonene ferdig konfigurert før levering. Medarbeiderne gjør tilpasninger på bestilling; primært å sette på deksel, beskyttelsesskjerm og installasjoner kunden måtte ønske.
Dette er en ekstratjeneste som differensierer Telefast fra andre aktører, og viser deres fleksibilitet.

 

AutoStore

– Multicase forretningssystem er motoren i Telefast AS. Nettbutikken har frem til nå vært ganske enkel siden den har vært en lukket forhandlershop, men den åpnes nå opp og det vil gjøres flere tilpasninger.
På lagersiden har Telefast AS investert i WMS-systemet eWMS fra Element Logic og AutoStore. 
– Vi har 6500 kasser og de nyeste robotene, så kapasiteten er god.Vi jobber også med et pilotprosjekt hvor vi ønsker å bruke robotarmer til
å plukke varene fra AutoStore for å bli enda mer effektive.

 

Referanser