Kontakt

 

Norske handelsbedrifter taper millioner på feil forretningssystem

 

Mange norske bedrifter har stort fokus på den synlige delen av virksomheten, men nedprioriterer
de bakenforliggende prosessene. Dette fører til at problemer og utfordringer vokser i takt med
omsetningen, og i verste fall ender med katastrofe. Multicase har spesialisert seg på varehandel
og bruker sin lange erfaring og ekspertise til å utvikle forretningssystemer som effektiviserer
hverdagen til sine kunder.

 

Mange bedrifter går i den fellen at de fokuserer på det kunden ser uten å ha en god infrastruktur bak.
Dette er en kortsiktig tankegang som kan få store konsekvenser. For å lykkes i varehandelsbransjen
må det bygges en solid grunnmur hvor de sentrale prosessene rundt ordre , logistikk, innkjøp
og faktura er godt ivaretatt. Med andre ord må bedriftens ansikt utad samsvare med det som skjer
«bak kulissene». Dårlige forretningssystemer er årsak til tungvinte og manuelle rutiner, og systemenes svakheter
fører til mange årsverk med unødvendig arbeid. Dette ser Multicase ofte hos kundene sine.

– Det er utrolig hva norske bedrifter aksepterer av systemene de besitter. En gjenganger
hos våre kunder er ineffektiv allokering og restordrehåndtering. På disse områdene er det ofte mennesker
og ikke systemene som holder orden på vareflyten, sier Bjørn Lie, salgssjef i Multicase.

 

Fokus på automatikk og effektivitet

Det å ha et godt produktutvalg og en fin nettbutikk kan tiltrekke kunder, men for å skape lojale og fornøyde
kunder er man avhengig av det rette forretningssystemet. Med Multicase sitt ERP-system blir tidkrevende, manuelle
oppgaver automatisert, noe som frigjør tid til verdiskapende arbeid.

– Vårt forretningssystem vet alltid hvilken kunde som skal ha hvilken vare til hvilken tid, og oppstår det
avvik varsles både ansatte og kunder automatisk, sier Lie. Multicase har spesialisert seg på varehandelsbransjen.
Systemene deres er optimalisert for salg i både nettbutikk og fysisk butikk, uavhengig av hvilke
varer som selges og de er tilpasset salg til både sluttbrukere og forhandlere, eller kombinasjoner av dette.
Ved å rette seg inn mot varehandel vies all utvikling til denne bransjen og de kan tilby systemer som
er skreddersydd for å effektivisere og automatisere handelsprosessene. Lie mener at deres rolle som spesialister
gir klare fordeler for kundene. – De fleste ERP-systemer er bygget for å passe inn i flere ulike virksomheter.
Dette gjør at de er litt gode på alt, men de blir aldri best på noe, sier han.
 

Link: Les 6 gode grunner til hvorfor du skal velge Multicase.

 

"Det er utrolig hva norske bedrifter aksepterer av systemene de besitter."

- Bjørn Lie, Salgssjef Multicase Norge AS

 

 

«One point of entry»

For Multicase er det vesentlig at man skal slippe å legge inn samme informasjonen flere ganger.
De jobber etter prinsippet «One point of entry», som går ut på at ting bare trenger å gjøres én gang.
Registrerte data blir gjenbrukt i alle ledd, noe som fører til god kontroll og høy effektivitet, i tillegg til stor
forutsigbarhet. Dette er spesielt viktig når det kommer til nettbutikk.

– Med vårt system har kunden den samme informasjonstilgangen i nettbutikken som en intern
medarbeider har i forretningssystemet. Dette er grunnleggende for at kunden skal kunne betjene seg selv
slik at medarbeidere kan fokusere på andre oppgaver, sier Lie.


Utmerket vekst

En av de som har dratt stor nytte av Multicase sine tjenester er Vertical Playground (VGP.no),
som er en spesialforretning for friluftsliv der det selges blant annet ski- padle- og klatreutstyr.
Multicase har levert forretningssystem og netthandelsløsning og med det bidratt til en enorm vekst.
Da Multicase inngikk samarbeidet i 2009 omsatte VPG.no for 36 millioner, og i 2017
nådde de en omsetning på 147 millioner med en solid bunnlinje.

– De har benyttet Multicase hele denne perioden, noe som bekrefter at systemet skalerer godt for kunder
med vekst og ambisjoner. VPG.no er svært bevisste brukere som utfordrer oss og driver utviklingen av
Multicase videre. Noe som igjen er helt avgjørende for vår suksess. Vårt samarbeid med dem har vært veldig spennende
og fruktbart, og vi kan ganske enkelt definere samarbeidet som et vinn-vinn-tilfelle, avslutter Bjørn Lie.

 

 

"Med Multicase har vi sett verdien av automatisering og digitalisering.
Tiden det frigjør er uvurderlig."

- Rune Kvalsnes, Daglig leder, VGP.no