jobb smart banner

«Svært mange handelsbedrifter jobber tungvint. Dette kan vi i Multicase hjelpe dere med.»

Bjørn Lie, Salgssjef Multicase Norge AS

Vi vet at mange jobber tungvint. Vi vet også at veldig mange ikke er klar over at de gjør det. Stopp opp et øyeblikk og tenk over følgende:

  • Registrerer dere samme informasjon flere steder og i flere systemer?
  • Har dere systemer som ikke snakker sammen og krever manuell overflytning av informasjon?
  • Opprettes og sendes ordrebekreftelser, endringsmeldinger, faktura o.l. manuelt?
  • Er det en manuell og menneske-avhengig prosess å holde styr på hvilken vare som skal sendes til hvilken kunde til hvilken tid?

Dersom svaret på ett eller flere av disse spørsmålene er JA, så har vi absolutt noe å snakke om. Vårt egenutviklede system er skreddersydd for handelsbedrifter. Vi vet hvor skoen trykker, og kan love dere en bedre hverdag med økt effektivitet og bedret lønnsomhet.

transport illustrasjon


I Multicase er det lagt stor vekt på kvalitetssikring av prosessene slik at brukerne utfører arbeidsoppgavene med samme høye presisjonsnivå – hver gang. Multicase gjør hverdagen enklere for medarbeideren og gir bedriften solid kontroll over verdikjeden.


Automatiserte prosesser

Automatiserte prosesser

I Multicase benyttes FIFO (first in, first out) som et grunnleggende prinsipp. Med FIFO holder Multicase kontroll på hvilken kunde som skal ha hvilken vare til hvilken tid. Som bruker har man full kontroll på tilgjengeligheten fra egne lager, innkjøp på vei inn og hva leverandøren har på sitt lager.

Multicase sender også automatisk ut ordrebekreftelser, endringsmeldinger, leveringsbekreftelser og fakturaer.

Kvalitetssikrede prosesser

Proaktive meldinger fra systemet

Multicase har en innebygget proaktivitet som varsler brukeren dersom denne trår over visse grenser. Et eksempel er håndteringen av forsinkede innkjøp. Ved en forsinkelse varsles innkjøper om at varer som skulle vært mottatt ikke har ankommet. Innkjøper kan endre ankomstdato og alle berørte kunder får automatisk beskjed om endret leveringsdato.

Proaktive meldinger er således en viktig støtte for brukerne av Multicase og sikrer blant annet at kundebehandlingen blir optimal.

Proaktive meldinger fra systemet

Kvalitetssikrede prosesser

Det er lagt stor vekt på å kvalitetssikre prosessene i Multicase. I praksis innebærer dette å gjøre jobben riktig første gang i stedet for å rydde opp i ettertid. Eksempelvis kan produkter ikke lagres med mindre et minimum av informasjon er registrert.

Kvalitetssikringen er gjennomgående, noe som gir høy kvalitet i leveransene og forutsigbarhet for kundene.

Kontroll over egen virksomhet

Kontroll over egen virksomhet

Et moderne forretningssystem skal være et viktig styringsverktøy for ledelsen i selskapet. Gjennom automatiserte prosesser, proaktivitet og kvalitetssikrede rutiner hjelper Multicase bedriften med å oppnå dette.

I tillegg leveres Multicase med et kraftig analyseverktøy som tar pulsen på virksomheten og hjelper ledelsen og ansatte å ta de riktige beslutningene.Multicase prises med en fast pris der nødvendige lisenser, konsulenttjenester, opplæring etc. inngår. Multicase Norge AS kan også gi en rentefri finansiering av kjøpet som gjær at investeringen blir lønnsom tidligst mulig og uten at det påvirker selskapets likviditet.


Vi ivaretar dine behov

Vi ivaretar dine behov

Gjennom møter og workshops med kunden skapes en trygghet for at Multicase dekker brukerens behov og krav. Selve leveransen av systemet ledsages alltid av en erfaren prosjektleder.

Fast pris for hele leveransen

Fremtidsrettet programvare

Multicase videreutvikles kontinuerlig for stadig å tilpasse seg markedets behov. Alle våre kunder kan enkelt oppgraderes til siste versjon av programvaren når kunden måtte ønske. Med Multicase har man med andre ord en moderne applikasjon i overskuelig fremtid uten at man må betale store summer for å oppgradere.

Fremtidsrettet programvare

Fast pris på hele leveransen

Et Multicase prosjekt leveres vanligvis til en fast pris. Med mindre kundens behov endrer seg underveis i prosessen så leverer vi et nøkkelferdig anlegg til avtalt pris. Som hovedregel opererer vi også med faste priser på de avtalte konsulentoppdrag kunden ønsker at vi skal utføre og tar således eventuelt risiko på vår kappe, og ikke kundens.

Finansiering gir handlefrihet

Finansiering gir handlefrihet

Vi tilbyr kundene en rentefri nedbetaling av hele Multicase prosjektet. Dette inkluderer nødvendige lisenser, konsulentbistand, opplæring etc. Vi har ingen startkostnader, kun en månedskostnad som løper i avtalt periode og det kreves ingen sikkerhet.