Personvern

Personvernerklæring www.multicase.no

 

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Multicase Norge AS samler inn og bruker personopplysninger.

Multicase Norge AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).


 
Behandling av personopplysninger

1. På www.multicase.no
Webredaktøren har det daglige ansvaret for Multicase sin behandlinger av personopplysninger på multicase.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er aktivt samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

 

Multicase Norge AS er databehandler som selv står for all utvikling og vedlikehold av nettstedet ([http://www.)multicase.no]www.) multicase.no.
Opplysninger som samles inn i forbindelse med driften av nettstedet, lagres kun på Multicase Norge AS sine servere som er lokalisert i Norge.
Det er kun Multicase Norge AS som har tilgang til de opplysninger som måtte samles inn.
Multicase Norge AS deler ikke disse opplysninger med 3. part.


 
2. Om kundekontakter og brukere

For å håndtere våre kunderelasjoner generelt, og for å oppfylle konkrete forpliktelser overfor kunder i henhold til tjenesteavtaler, trenger Multicase Norge AS å behandle personopplysninger om deg i din rolle som kundekontakt eller bruker av en av våre tjenester. Formålet med behandlingen av disse personopplysningene er:


a) Gjennomføre salgs- og kontraktsprosesser med kunder og potensielle kunder
b) Gi kunder og potensielle kunder tilbud om produkter og tjenester
c) Utføre leveranser i samsvar med avtaler som er inngått med deg eller kunder
d) Tilby støtte til brukere av våre produkter og tjenester
e) Forbedre og utvikle kvaliteten, funksjonaliteten og brukeropplevelsen til produktene og tjenestene våre, samt på Multicase sine nettsider
f) Oppdage, minimere og forhindre sikkerhetstrusler
g) Forebygge misbruk av våre produkter og tjenester
h) Behandle bestillinger, fakturering, betalinger og annen administrasjon
i) Utsendelse av nyhetsbrev med informasjon om relevante nyheter, moduler, tjenester, kurs o.l.


Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger i henhold til de ovenfor angitte formålene i bokstav a) til h) er i hovedsak at Multicase Norge AS mener å ha en berettiget interesse i å behandle dine personopplysninger til disse formålene fra et forretningsmessig perspektiv, og fordi vi mener at dette ikke utgjør et inngrep i din rett til et personvern. Det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger i henhold til formålet som er oppført i bokstav i) er ditt aktive samtykke.


3. Om kontaktpersoner for potensielle kunder

Multicase Norge AS behandler personopplysninger om kontaktpersoner for potensielle kunder for innsalgs- og markedsføringsformål. De juridiske grunnlaget for slik behandling er hovedsakelig kontaktpersonens samtykke.

 
4. Om jobbsøkere

Dersom du er jobbsøker behandler vi dine personopplysninger for å vurdere din mulighet og potensiale for å bli ansatt i Multicase Norge AS. Det juridiske grunnlaget for slik behandling er ditt samtykke.


 
Hvordan henter vi inn opplysninger


Sikkerhetssertifikat (SSL)

Det er trygt å besøke dette nettstedet og nettstedet vårt har sikkerhetssertifikat som bekrefter nettstedets identifisert og sikrer at all kommunikasjon er kryptert.  Formålet med kryptering er å sikre en trygg datakommunikasjon mellom server (vårt nettsted) og klient (din nettleser). Dette inkluderer et digitalt sertifikat som skal bevise at nettstedet og dets avsender er ekte.


Nettstatistikk

Multicase Norge AS samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på multicase.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.
Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.
Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Multicase er databehandler.


Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.
Formålet med informasjonskapsler er å gi nettstedet grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring. Førsteparts informasjonskapsler er nødvendige for at websiden skal fungere. Tredjeparts informasjonskapsler blir brukt til analyser, markedsføring og personalisering av websiden.


Unngå informasjonskapsler:

Dersom du ønsker å unngå bruk av informasjonskapsler kan du stille inn din nettleser til å ikke akseptere disse. Se nettleserens hjelpesider for innstillinger. Vær oppmerksom på at dersom du velger å utelukke informasjonskapsler, kan noen av funksjonene på multicase.no ikke fungere.
Følgende informasjonskapsler brukes på multicase.no:


Funksjonelle:


    •  .ASPXANONYMOUS - Benyttes av .NET teknologien som webshoppen bygger på for å kunne håndtere sesjoner for ikke-innloggede kunder
    •  .ASPXAUTH - Benyttes av .NET teknologien som webshoppen bygger på for å kunne håndtere sesjoner for innloggede kunder
    •  ASP.NET_SessionId - Benyttes av .NET teknologien som webshoppen bygger på for å holde på sesjonens ID
Funksjonalitet og analyse:
    •  _utma Cookie - Permanent cookie med lagringstid på to år. Brukes til identifikasjon av bruker samt innsamling av metrisk data.
    •  _utmb Cookie & _utmc Cookie – Brukes for den enkelte brukersesjon. Standard levetid er 30 min. Brukes til å opprettholde brukersesjon for datainnsamling til Google Analtyics API.
    •  _utmz Cookie –Brukes til å monitorere HTTP referent fra hvor brukeren kom fra (organisk, cpc, direkte, sosiale og ikke-definerte kilder). Cookie lagrer også hvilket søkeord som ble brukt for å nå destinasjon siden samt geolokasjon data. Levetiden er opptil 6 måneder.
    •  _utmv Cookie – Det er ingen utløpsdato og varer "for alltid". Det er en vedvarende informasjonskapsel. Den brukes til segmentering, dataeksperimentering og _utmv-funksjonene går hånd i hånd med __utmz-informasjonskapselen for å forbedre informasjonskapslingsmålrettingskapasiteten.
    •  _utmt Cookie – Brukes til å monitorere ytelse og metrikk om ytelse. Levetid er 6 måneder.
    •  Purechat – Brukes til å styre bruker sesjon. Levetid 6 måneder.
    •  AddThis – Brukes til å styre konfigrasjon og preferanse for lenker til sosiale medier. Levetid 6 måned.


Nyhetsbrev

Multicase Norge AS sender ut nyhetsbrev via epost med informasjon om nyheter, eksisterende funksjonalitet, kurs, seminarer, samarbeidspartnere og annen relevant informasjon knyttet til våre systemer og tjenester. Nyhetsbrev sendes ut cirka 2-4 ganger per måned. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse og aktivt gi ditt samtykke. Multicase Norge AS er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke


Spørreundersøkelser

Markedsansvarlig i Multicase har ansvar for Multicase Norge AS sine spørreundersøkelser og påmeldinger til seminar/kurs o.l. Multicase Norge AS bruker EasyQuest til å gjennomføre undersøkelser. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Multicase Norge AS vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.


Anonyme undersøkelser

Dersom undersøkelsen er anonym, vil ikke Multicase eller EasyQuest samle inn noe informasjon som kan kobles til deg.


Identifiserbare undersøkelser/påmeldinger

Dersom undersøkelsen ikke er anonym, kan Multicase Norge AS identifisere de som har besvart undersøkelsen.


Påmeldinger kurs, seminarer

Når du melder deg på kurs, lagres informasjon til bruk for kursadministrasjon og for å ta inn kursavgift. Multicase Norge AS bruker EasyQuest til å administrere påmeldinger. Multicase Norge AS er behandlingsansvarlig. Vi innhenter navn, kontaktinformasjon (epost). I tillegg ber vi deg oppgi informasjon om evt. Allergier og behov for tilretteleggelse. Personopplysninger for å administrere påmelding slettes av Multicase senest en måned etter arrangementet er avholdt, både i EasyQuest sine systemer og Multicase sine kopier.


 
Deling av innlegg på www.multicase.no

Når du deler innlegg, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss. Multicase benytter tredjepartskode fra AddThis.


 
E-post

Multicase Norge AS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Avdelingsdirektøren i avdelingen der e-posten eller telefonsamtalen mottas har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandling journalføres.  Multicase Norge AS sine medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.
Opplysninger om ansatte
Multicase Norge AS behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). Det er avdelingsdirektør, administrasjon som har det daglige ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommende arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommende arbeid.
Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på Multicase Norge AS sine nettsider.


Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Multicase Norge AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Multicase Norge AS sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Multicase Norge AS ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

 

Kontaktinformasjon

E-post: post@multicase.no
Telefon: +47 33 29 33 00
Postadresse: Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord

 

Personvernerklæringen ble sist oppdatert 11.06.2018