Produkterklæringer for Multicase kassasystem

Multicase kassesystem er produkterklært i henhold til Kassasystemlova §5 den 09.01.2019. Systemet er oppført i Skatteetatens liste over produkterklærte kassasystemer. Produkterklæringen innebærer at Multicase bekrefter at kassasystemet tilfrestiller kravene i Kassasystemlova og kassasystemforskrifta

Nyttige lenker knyttet til kassasystem:

 

 

Multicase kassasystem produkterklæring versjon 4.24.X

 

 

 

Last ned PDF av erklæringen her.

Multicase kassasystem produkterklæring versjon 4.23.X

 

 

 

Last ned PDF av erklæringen her.

Multicase kassasystem produkterklæring versjon 4.22.X

 

 

 

Last ned PDF av erklæringen her.

Multicase kassasystem produkterklæring versjon 4.21.X

 

 

 

Last ned PDF av erklæringen her.

Multicase kassasystem produkterklæring versjon 4.20.X

 

 

 

Last ned PDF av erklæringen her.