Kontakt

Produkterklæringer for Multicase kassasystem

Multicase kassesystem er produkterklært i henhold til Kassasystemlova §5 den 09.01.2019. Systemet er oppført i Skatteetatens liste over produkterklærte kassasystemer. Produkterklæringen innebærer at Multicase bekrefter at kassasystemet tilfrestiller kravene i Kassasystemlova og kassasystemforskrifta

Nyttige lenker knyttet til kassasystem:

Multicase_logosymbol

Multicase kassasystem produkterklæring versjon 4.24.X

 

 

 

adobe

Last ned PDF av erklæringen her.

Multicase_logosymbol

Multicase kassasystem produkterklæring versjon 4.23.X

 

 

 

adobe

Last ned PDF av erklæringen her.

Multicase_logosymbol

Multicase kassasystem produkterklæring versjon 4.22.X

 

 

 

adobe

Last ned PDF av erklæringen her.

Multicase_logosymbol

Multicase kassasystem produkterklæring versjon 4.21.X

 

 

 

adobe

Last ned PDF av erklæringen her.

Multicase_logosymbol

Multicase kassasystem produkterklæring versjon 4.21.X

 

 

 

adobe

Last ned PDF av erklæringen her.