Avgiftsmodeller

Forskjellig mva sats på ett produkt avhengig av kundetype

Flere og flere omsetter varer både i B2B og B2C-markedene. Enkelte varer, som eksempelvis bøker, skal ha ulike mva-sats avhengig av hvem som kjøper varen. Forhandlere som skal videresende varen skal belastes med ordinær mva på 25 %, mens salg til sluttbruker (siste salgsledd) er fritatt for mva. 

 

Med modulen avgiftsmodeller blir det mulig å sette dette opp i grunndata uten å opprette duplikater med ulik mva-sats.

 

Bruk av avgiftsmodeller hjelper deg å håndtere ulik mva-sats basert på kundetype. 

 

Slik fungerer avgiftsmodeller

Som standard i Multicase opererer vi med én avgiftsmodell, kalt "Standard". Denne lar oss koble en enkelt mva-sats til produkter per salgsland. Det legges en markering på kunden som bestemmer om vedkommende er avgiftspliktig eller ikke. Er kunden avgiftsfri vil også frakt og eventuelle gebyrer bli avgiftsfrie på fakturaen. 

 

Modulen avgiftsmodeller åpner for å kunne sette opp flere avgifter på ett og samme produkt, en per avgiftsmodell, eksemplevis "forhandler" og "sluttbruker". Når vi kobler avgifter i grunndata produkt på en bok får vi da muligheten til å sette at eksempelvis "forhandler" skal ha 25 % mva og "sluttbruker" 0 %. På andre produkter kan vi velge å sette 25 % på begge avgiftsmodellene. 

 

I kombinasjon med samtidig å plassere kundene i riktig avgiftsmodell får Multicase hjelp til å velge riktig mva-sats på produktene når ordren legges. Vi henter altså mva-satsen fra samme avgiftsmodell på produkter som kunden ligger i. 

 

Mva-satsene kan dermed variere på ett og samme produkt avhengig av kundetype/avgiftsmodell, samtidig som vi sikrer at frakt og gebyrer blir belastet med mva. 

 

Kontakt oss