Btwentyfour - elektronisk datautveksling i sportsbransjen

Elektronisk utveksling innen sportsbransjen

Multicase støtter kravene til datautveksling innen sportsbransjen via Btwentyfour (tidligere bWise) for ordreimport og utsending av EDI-dokumentene "Ordrebekreftelse", "Faktura" (ikke samlefaktura), samt beholdningsfil for "Lagerbeholdning".

Utvekslingen dekker standardbehovene til kjedene Gresvig, Sport1, Stadion og XXL.

 

Slik fungerer elektronisk utveksling av data via Btwentyfour:

Multicase legger filene ut på dedikert område på Multicase-serveren, og videre transport til Btwentyfour settes opp av brukerfirmaet selv. 

 

Dersom avtalene inneholder krav om spesielle data eller er gjort med utenlandske kjeder, må tilpasninger påregnes. 

 

Modulen krever avtale med Btwentyfour. 

Kontakt oss