Filtrering - vis/skjul

Flere tilpasningsmuligheter for filtrering i nettbutikken

Filtrering er en funksjon som verdsettes høyt av mange nettkunder. I Multicase gir modulen attributter og attributt-ikoner mulighet for å sette opp filtrering i nettbutikken. Denen funksjonen kan utvides med funksjonalitet som gir større rom for tilpasninger. 

Modulen vis /skjul filtrering forutsetter at man har attributter og attributt-ikoner. Modulen er tilgjengelig fra webversjon 3.19.2. 

 

Vis/skjul filter

Filtreringsfeltet og undermenyen er begge plassert på venstre side i nettbutikken med filtreringen øverst. For nettbutikker med veldig mange filtreringsmuligheter så kan man oppleve at undermenyen enten kommer veldig langt ned eller ikke er synlig i det hele tatt, med mindre kunden scroller. 

Med denne modulen har man mulighet til å velge om filtreringen skal være synlig eller skjult. Velgere man at den er skjult så må kunden selv aktivt åpne filtreringsmenyen. 

 

Tilpass filtreringen per menynivå

Det er mulig å ha ulik innstilling for filtrering på ulike nivåer i menystrukturen. Eksempelvis kan man velge at filtreringen er åpen på nivå 3, mens den er skjult og må åpnes aktivt av kunden på nivå 1 og 2. 

Lukket attributtfilter kan også tilpasses åer avdelingsmenypunkt, men da kreves konfigurasjonsendring hver gang man legger til en ny avdeling.

 

Økt mulighet for design-tilpasninger

Det er også utvidet mulighet for å tilpasse utseende på filtreringen med CSS-klasser.

Kontakt oss