Kontakt

 

Økonomi og regnskap i Multicase

Multicase har valgt å integrere mot etablerte regnskapssystemer fremfor å utvikle sin egen løsning.
Dette gir deg det beste fra to verdener - vårt spesialtilpassede forretningssystem for handelsbedrifter,
i kombinasjon med ekspertise på økonomi og regnskap fra kjente aktører.

 

 

Trygghet

- velg det regnskapssystemet du kjenner fra før

 

Å bytte forretningssystem innebærer ofte store omstillinger for en bedrift. Da kan det være godt å vite at man kan beholde regnskapssystemet man allerede bruker dersom det er ønskelig.  

 

Multicase tilbyr integrasjon mot anerkjente regnskapsløsninger fra blant annet Visma, 24Sevenoffice, PowerOffice Go, Xledger m.fl.

 

På den måte får virksomheten det beste fra to verdener  - Multicase sin spesialkompetanse på vareflyt for handelsbedrifter kombinert med økonomi og regnskap fra tilbydere med tyngde og ekspertise.

 

 

Enkle faktureringsrutiner!

- automatisk og effektivt, spar tid og ressurser!

 

Med Multicase trenger du ikke avse ressurser til fakturering. Faktura genereres og sendes ut automatisk samtidig som varene blir levert fra lager. Vi støtter automatisk utsendelse av faktura i ulike formater, og frakt er medregnet i fakturabeløpet. Fraktberegninger er basert på beregninger fra transportører.

 

Saldo og åpen postliste kan føres tilbake til Multicase fra regnskapet om ønskelig.

 

Med Multicase forenkles hele faktureringsprosessen, og virksomheten blir mindre personavhengig.

 

 

Kredittkontroll

- sperrer og varsler om kredittgrense er nådd

 

I Multicase kan man sette kredittgrense per enkeltkunde. Det kan settes individuelle kreditgrenser for håndtering av åpne ordre og forfalte poster. Overskridelse av kreditgrense fører til at ordre automatisk blir holdt igjen for å forhindre plukk og utsending av varer.

 

Samtidig sendes også automatisk en varsling til økonomiansvarlig i bedriften som kan følge opp kunden. Dette gir en trygghet for at kredittgrenser overholdes og man slipper å manuelt overvåke og kontrollere aktuelle kunder.

 

Overføringsrutiner til regnskap

 

Multicase har gode overføringrutiner for data til din foretrukne regnskapsløsning. Vi håndterer blant annet:

 

 • Ulike bunttyper som til sammen inneholder alle bevegelser inn/ut av lager

 

 • Avansert avgiftshåndtering
  • Differensiert avgift avhengig av produkt og kunde
  • Særavgifter basert på enhet, pris og vekt

 

 •  Sikkerhetssjekk ved overføring
  • Automatiske varslinger dersom en faktura/kreditnota ikke kan overføres

 

 • Støtte for bruk av
  • Avdelingsregnskap
  • Prosjektregnskap
  • Kostnadsbærere på produktgruppenivå

 

 

Tollfaktura
 

I Multicase er det også mulig å generere tollfaktura på eksportsendinger til avgiftspliktige kunder mellom egne selskap. Varene sendes da som bulk-split.

 

Tollfaktura kan også genereres på enkeltsendinger til avgiftsfrie kunder.