Kontakt

 

Attributter
- modulen som gjør deg kreativ!

 

Attributter kan enklest forklares med “egenskaper”, og som oftest kobles de til produkter
for å tillegge disse en merverdi. De fleste kjenner til hvordan vi velger farge og størrelse på en nettbutikk,
dette er en av de mest vanlige måtene å bruke attributter på. Men det finnes en rekke andre tilfeller
der attributter kan tilføre klienten eller nettbutikken merverdi.

 

 

– Vi pleier å si at attributter er svaret på alt, sier senior systemkonsulent i Multicase,
Bjørn André Kildahl med et smil. Det ligger selvsagt en viss overdrivelse i det,
men jeg tror de fleste kunder vil bli overrasket over hvor stor fleksibilitet og kreativitet som ligger i dette verktøyet.

 

 

 

Generelle attributter

I dokumentasjonen kan man se at ulike markeringer i attributtabellen avgjør hvor attributtene kan velges og brukes. Man står også fritt til å legge opp attributter som er ment for mer generell bruk. Sistnevnte kan gi gode muligheter til kreativ bruk i de tilfeller det ikke finnes egne dedikerte felt til formålet, ifølge Bjørn André.

 

– Generelle attributter kan eksempelvis brukes i egendefinerte rapporter eller i kundetilpassede følgedokumenter for å dele tilleggsinformasjon med kundene, forteller Bjørn André.

 

– Har man behov for en mer produkttilpasset oppførsel på nettbutikken, som for eksempel at kjøpsknappen deaktiveres dersom man ikke har tilgjengelighet på et produkt, så kan attributter brukes til dette også.

 

Kobles til enkeltkunder

– På lik linje med grunndata produkt kan man også koble attributter til kundene via egen fane i grunndata. Attributtene kan bl.a. ses på Kundeinfo-kortet, som kan hentes frem i alle prosesser når man har valgt en kunde. Kundeattributter kan også velges i utvalgte OLAP rapporter og gir brukeren mulighet for ytterligere dimensjoner i rapporteringen.

Attributtverdier

– Under selve attributten legger vi attributtverdiene. Det er disse som til sist gir oss den spesifikke informasjonen.  Dersom vi har en attributt kalt “Bruksområde” med verdiene “Sjø”, “Fjell”, “By” og “Land kan verdiene brukes som produktfilter i nettbutikken og/eller søk internt i klienten.

 

Alle attributter og attributtverdier kan også språkstyres, og ønsket sorteringsrekkefølge kan settes helt ned på attributtverdi per språk. Blir det for mange attributter kan man gi dem gruppenavn slik at de er lettere å finne igjen ved vedlikehold av data.

 

– Mulighetene er altså omfattende, konkluderer Bjørn André. I mange tilfeller vil kunders behov kunne løses ved kreativt bruk av attributter i stedet for tid- og ressurskrevende utvikling.

Attributter kan bland annet brukes til

Klient, produkt:

 • Legge opp varianter
 • Definering og sortering av farge og størrelse
 • Definere fargekode for bruk av fargepalett i nettbutikk
 • Egenskaper til bruk i PriCat-sammenheng e.l.
 • Markere om en attributtverdi er søkbar i produktsøkemotor
 • Definere om verdiene skal vises på dokumenter som sendes til kunde
 • Kundespesifikke varenummer
 • Kan brukes til rapportering i OLAP-rapporter

 

Utlegg av filer, konfigurasjon

 • Filtrere produktinnholdet i utlegg av prisfiler og lagerstatusfiler

Nettbutikk, produkt:

 • Menyfiltrering
 • Felt-filtrering
 • Produktliste-filtrering
 • Visning av teknisk info i egen fane på produktinfosiden
 • Visning av ikoner til annonser og produktinfo
 • Koble sammen redaksjonelle artikler og produkter (D4)
 • Kjøpsknapp
  • Vise eller skjule knapp, evt sette inaktiv basert på tilgjengelighet
  • Vise tilbudsknapp i stedet for kjøpsknapp
 • Skjule før-pris
 • Frakt
  • Sette pris på fraktmåte basert på attributtverdi
  • Filtrere fraktmåter basert på produkt i handlevogn som har en gitt attributt
 • Valg av variantvisning per produkt (D4)
 • Forsikring - legge på forsikring i kassen hvis en vare i handlevognen har en gitt attributt
 • Lagersalg/Outlet - markere produkter som skal knyttes til et eget menypunkt for lagersalg.
 • Filtrere produkter i Google Merchant Center
 • Attributt som ekstra info til produktinfosiden
 • Alternativ tilbehørskobling til produkt. Liste tilbehør basert på attributtkobling
 • Sortere produktlister basert på attributt. Produkter med gitt attributt sorteres først i listen. Feks. nyhet for en sesong
 • Ski- og bindingsmodul
 • Attributt kan indekseres slik at en kan få bedre søkeresultat

 

Eksempel

Lettvint oppdatering av lagersalg med attributter

For nettbutikker som ønsker å ha lagersalg for sine kunder, så kan dette enkelt  og lettvint
styres ved hjelp av attributter i grunndata produkt. Man oppretter et eget menypunkt for salget.
Ved hjelp av attributter markerer man de produktene som skal knyttes til dette menypunktet.
De vil da automatisk legges til der, samtidig som de også er synlige under sitt naturlige menypunkt i produkthierarkiet.

 

Bruk av attributtfilter på et menypunkt: Se film her