Kontakt

 

Mange nettbutikker jobber tungvint!

Dobbelt arbeid bak fasaden

 

En flott og brukervennlig nettbutikk er ikke nødvendigvis nok. Bak fasaden jobber overraskende mange
svært tungvint med mye dobbeltarbeid, manuelle prosesser og systemer som ikke snakker sammen.

 

Stikkordet som kan skille suksess fra fiasko er effektivisering.

 

Barrieren for å starte nettbutikk er i dag svært lav. Det er enkelt å sette opp en brukervennlig
og god nettbutikkløsning, registrere foretak og sette i gang uten å investere for mye penger.
Det å bygge opp en nettbutikk er litt som et ekteskap – i den første perioden er alt nytt og
spennende, og man gleder seg over hver ordre som tikker inn.
Dessverre varer ikke hvetebrødsdagene evig og for mange melder utfordringene seg for alvor
når omsetningen kryper oppover, ordrene kommer inn fortere enn man klarer å levere ut,
og prosessene i bakkant viser seg å ikke være like sømløse som man skulle ønske.
Resultatet er ofte mye dobbeltarbeid og manuelle prosesser som stjeler tid og ressurser
som kunne vært brukt til mer verdiskapende tiltak.

 

Kjenner du deg igjen? Du er ikke alene. Vi i Multicase støter stadig på virksomheter,
både små og store, som opplever dette i en eller annen grad, forteller salgssjef Bjørn Lie.
Med mer enn 20 års erfaring vet han ikke bare hvor skoen trykker, men også hvordan man kan bli kvitt gnagsårene.

 

 

 

Greit nok er ikke godt nok

Skal effektiviteten økes kommer man ikke utenom en kritisk vurdering av egen virksomhet. Kanskje føler du ting fungerer greit nok i dag. Men er greit nok virkelig godt nok? Og hvordan ser et scenario ut dersom omsetningen øker med 10, 20, 50 eller 100 %? Er man ikke skodd for suksess er kundeflukt så godt som garantert.

 

Hvor effektivt jobber din bedrift i dag? Dobbeltarbeid, mange manuelle prosesser, liten grad av automatisering og systemer som ikke samhandler er svært vanlige tidstyver, påpeker Lie. Kjenner man seg igjen i noen av disse punktene har man garantert et stort forbedringspotensial.

 

Samhandling og automatikk

Neste steg er å automatisere prosesser. Manuelle prosesser og dobbeltarbeid er ressurstyver som hemmer både vekst og lønnsomhet.  Og ikke minst kan dette ha negativ innvirkning på servicen man yter kundene.

 

Ofte er virksomhetens hovedfokus på funksjonalitet og brukervennlighet for kunden under selve kjøpsprosessen i nettbutikken. Dette er selvsagt svært viktig, men ønsker man å skape virkelige lojale kunder så er det helheten som blir avgjørende, poengterer Lie. Minst like mye vekt må legges på de oppgavene kunden ikke ser, men som de likevel forventer skal fungere knirkefritt.

 

Og handleopplevelsen er ikke over når varen er levert. Returordninger, kundesenter, betalingsløsninger og videre kommunikasjon må også være tilrettelagt. Dette krever at det er sømløs kommunikasjon mellom nettbutikken og systemene som styrer disse prosessene.

Riktig verktøy er avgjørende

Det er viktig å ta seg tid til å gå kritisk gjennom egne prosesser og identifisere forbedringsområder og tiltak. Noen ganger er det kanskje små grep som skal til, mens i andre tilfeller ender man opp med å erkjenne at det ikke er mulig å oppnå ønskede resultater med de verktøyene man har i dag.  Mange vegrer seg for systembytter, både fordi det er tidkrevende, kostbart og krever mye av bedriften i en overgangsfase. Risiko knyttet til om resultatet blir så bra som forespeilet spiller også inn.

 

Det finnes mange leverandører av ERP- og forretningssystemer og de fleste har gode løsninger. Ofte har de derimot et bredt nedslagsfelt som kan tilpasses ulike bransjer, men mangler dermed også spisskompetansen netthandelsbransjen krever.

 

Multicase – spesialister med alt på ett sted

Vi i Multicase har spesialisert oss på bedrifter hvor netthandel og logistikk er kjernevirksomheten, og tilbyr en løsning som sømløst ivaretar begge aspekter. Her stiller Multicase rett og slett i en særklasse, forteller Bjørn Lie.

 

- Våre egenutviklede forrretnings- og nettbutikksystemer er skapt utelukkende for å effektivisere prosessene rundt varehandel – enten det er til sluttbruker, forhandlere, rene nettbutikker, fysiske butikker eller kombinasjoner av dette.

 

Multicase er utarbeidet rundt prinsippet om ett registreringspunkt – alle data registreres og vedlikeholdes ett sted. Dataene gjenbrukes i alle prosesser – inkludert nettbutikken. Nettbutikken speiler dermed informasjonen som ligger i forretningssystemet, noe som gjør at kunder har tilgang til samme data i butikken som en medarbeider har i forretningssystemet.

 

Multicase garanterer også sømløse integrasjoner mot en rekke tredjepartssystemer og har mange gode referansekunder som eksempelvis VPG, Bikeshop, Skittfiske og  2XU.

 

Du har ingenting å tape, men mye å vinne på en uforpliktende prat med oss, lover Bjørn Lie.