Kontakt

 

Multicase forretningssystem
- norskutviklet og brukerstyrt programvare

Multicase forretningssystem og nettbutikkløsning er programvare utviklet i Norge.
Vi er opptatt av nærhet til kunde og all utvikling skjer ved vårt kontor i Sandefjord med fokuspå det skandinaviske markedet.
Dette mener vi gir en stor fordel spesielt sammenlignet med større, internasjonale aktører.

 

 

Nærhet til kunden

I Multicase er avstanden mellom kunde, konsulent og utvikler kort. Dette anser vi som en stor fordel. Det gjør det enkelt for oss å raskt besvare henvendelser, og veien fra idé til utvikling går raskere enn hos større aktører, enten de er nasjonale eller internasjonale.

 

Nærhet til det skandinaviske markedet

Kundemassen til Multicase er primært skandinaviske bedrifter. Vi har lang erfaring med prosessene rundt logistikk og vareflyt, og er et naturlig valg for kunder med ambisjoner om ekspansjon utover egne landegrenser.

Vår lokalkunnskap og nærhet til det skandinaviske markedet gjør at vi imøtekommer både lovverk, behov og ønsker som påvirker organisasjoner med dette som sitt primærmarked.

Multicase egner seg også for virksomheter med et større internasjonalt nedslagsfelt. Multicase kan tilpasses og utvides etter behov, og vokser dermed med bedriften.

 

Med brukeren i fokus

Multicase er til for å skape en mer effektiv hverdag for våre brukere. Skal vi klare dette må brukerne være med og styre utviklingen. Hos oss kan alle kunder spille inn ønsker om utvikling. Vi har også egne brukerråd og årlig kundeseminar for å øke dialogen og gjøre veien fra idé til ferdig løsning så kort som mulig.

 

Norsk fagkunnskap

Multicase har sitt utspring fra Sandefjord, som av mange regnes som Norges Silicon Valley. Selskapet har røtter fra logistikkmaskinen Santech AS, og hadde Komplett.no som en av sine første store kunder.

I nærområdet står netthandelen sentralt med aktører som Telefast AS, Komplett.no, Fjellsport.no, Skittfiske.no og Bikeshop.no i umiddelbar nærhet. Vi har dermed pulsen på både fagkunnskap og fagressurser.