Google Tag Manager

Med Google Tag Manager er det enklere å implementere tredjepartsskript og tagger raskt og enkelt i nettbutikken. Alt skjer i Google Tag Manager sitt brukergrensesnitt og man unngår redigering i nettstedkoden.

 

Dette gir raskere implementering og reduserer antall feil. Samtidig har man full oversikt og kontroll over alle tagger og skript.

 

Bruk av Google Tag Manager gir raskere lasting av nettstedet og lavere kostnad som følge av færre involverte parter.

Kontakt oss