Kontakt

 

Lønnsom investering med Multicase

Standardisert programvare med hyppige oppdateringer

 

Valg av forretningssystem er en viktig beslutning som ofte er tidkrevende og kostbar.
I Multicase skaper vi trygghet for beslutningen før man inngår avtale om kjøp.
Gjennom kundemøter og workshops viser vi i praksis hvordan systemet fungerer. I samarbeid med kunden
identifiserer vi forbedringsområder og hvilke positive effekter et bytte til Multicase vil gi.

 

Multicase skiller seg fra andre forretningssystemer ved sin kombinasjon av spesialisering og standardisering.
Mange vegrer seg for systemskifter, mye fordi det har et rykte for å være dyrt og kreve mye ressurser.
Vi har derfor utviklet et standardisert ERP-system fremfor å skru spesialtilpassede løsninger for hver enkelt kunde.
I Multicase vet vi hvilke utfordringer man står ovenfor som handelsbedrift, uansett målgruppe og type produkt.
Vi leverer derfor identisk standardløsning til alle våre kunder og har hyppige versjonsoppdateringer som alle får glede av.
I tillegg har vi en rekke ekstramoduler som kan skrus på ved behov.

 

Multicase prises med en fast pris der nødvendige lisenser, konsulenttjenester, opplæring etc. inngår.
Multicase Norge AS tilbyr også rentefri finansiering av kjøpet som gjør at investeringen
blir lønnsom tidligst mulig og uten at det påvirker selskapets likviditet.

 

 

 

Vi ivaretar dine behov

Gjennom møter og workshops med kunden skapes en trygghet for at Multicase dekker brukerens behov og krav. Selve leveransen av systemet ledsages alltid av en erfaren prosjektleder.Fast pris på hele leveransen

Et Multicase-prosjekt leveres vanligvis til fast pris. Med mindre kundens behov endrer seg underveis i prosessen så leverer vi et nøkkelferdig system til avtalt pris.

 

Som hovedregel opererer vi også med faste priser på de avtalte konsulentoppdrag kunden ønsker at vi skal utføre og tar således eventuell risiko på vår kappe, ikke kundens.

Fremtidsrettet programvare

Multicase videreutvikles kontinuerlig for stadig å tilpasse seg markedets behov. Alle våre kunder kan enkelt oppgraderes til siste versjon av programvaren når kunden måtte ønske. Med Multicase har man med andre ord en moderne applikasjon i overskuelig fremtid uten at man må betale store summer for å oppgradere.

 

Finansiering gir handlefrihet

Vi tilbyr kundene en rentefri nedbetaling av hele Multicase-prosjektet. Dette innkluderer nødvendige lisenser, konsulentbidrag, opplæring mm. Vi har ingen startkostander, kun en månedskostnad som løper i avtalt periode og det kreves ingen sikkerhet.