Kontakt

Forretningssystem og nettbutikk

Med Multicase systemplattform får du en velprøvd løsning med fokus på logistikk, automatikk og god kundebehandling.
Multicase er en systemplattform spesialisert for handelsbedrifter både B2B og B2C.

 

Vi skiller ikke på netthandel, butikkhandel eller tradisjonell handel. All informasjon deles sømløst mellom de ulike plattformene.
En av våre sentrale oppgaver er å digitalisere avanserte prosesser og flytte informasjon fra hode til maskin.

 

Vi ser alt for mange bedrifter som er personavhengige hvor data vedlikeholdes manuelt og gjerne i sidestilte systemer.
Dette fungerer ikke i en digital hverdag og kan ikke kombineres med effektiv varehandel. All informasjon må flyttes fra hode til maskin.
Det er systemet, ikke mennesker, som skal vite hvilken kunde som skal ha hvilken vare til hvilken tid.
Dette er eneste måte å digitalisere prosessen fra ordre til leveranse.


I Multicase vedlikeholdes data en gang ett sted. Vi kaller det «one point of entry».
Dette innebærer opprettelse og vedlikehold av produkter, leverandører, kunder og enhver transaksjon.
Resultatet av dette er blant annet en vedlikeholdsfri nettbutikk.

Velg en spesialist

- Kriterier for valg av forretningssystem

Det er viktig å velge riktig verktøy til jobben. Slik er det også med forretningssystemer.
Det finnes mange leverandører på markedet, men hvilket system passer best for din bedrift?
For å svare på det må man først analysere egen virksomhet og identifisere hvor verdiskapningen skjer.
De fleste forretningssystem har et bredt nedslagsfelt og er bygget for å passe inn i ulike typer virksomheter som offentlig forvaltning, tjenesteyting, regnskapskontorer, produksjonsbedrifter med mer.
Disse forretningssystemene er litt gode på alt, men blir ikke spesialist på noe.
Vi mener det er viktig å velge et system som er skreddersydd for oppgaven.

 

multicase spesialist

Tenk vedlikehold!

-Legg inn og vedlikehold data en gang, ett sted

Multicase forretningssystem er bygget rundt en kjerne hvor alle data skrives inn og vedlikeholdes.
Oppretter du et nytt produkt berikes dette ett sted med bilder, filmer, dokumenter, alternativer mm.
Et slikt system kalles også PIM (Product Information Management).
Informasjonen fra PIM deles i salg, innkjøp, nettbutikkløsning, kassesystem, pricatfiler, prislister etc, og er lett tilgjengelig for kunder og kolleger.
Innleggelse og vedlikehold av data kan være tidkrevende. Multicase forretningssystem har effektive verktøy for import.

 

 Tenk vedlikehold!

Frigjør tid

- la systemet gjøre jobben

Som spesialist er vi opptatt av å automatisere arbeidsprosesser.
Skal man møte morgendagens krav må flest mulig arbeidsoppgaver automatiseres.
Gjennom kvalitetssikrede prosesser sørger Multicase forretningssystem for at nødvendig informasjon legges inn i systemet.
Dette kombinert med avanserte algoritmer og prinsipper gjør at Multicase forretningssystem automatiserer oppgaver som i dag gjøres manuelt.

 

Et eksempel:
Fremdaterte ordre, restordre og samlede leveringer er ofte håndtert manuelt i en virksomhet.
I Multicase er det systemet som holder rede på hvilken kunde som skal ha.

 

Frigjør tid

Forretningsystem å vokse med

- tilpasset internasjonalisering!

Multicase forretningssystem er utviklet og tilrettelagt for vekst og ekspansjon.
Forretningssystemet håndterer virksomheter som driver med distribusjon og/eller salg til sluttbruker, ofte i kombinasjon med nettbutikk eller fysisk butikk. Alt basert på ett felles system.

 

I Multicase kan man kan enkelt utvide forretningssystemet med flere foretak og et uendelig antall nettbutikker i mange land. Forretningssystemet har i tillegg støtte for multi språk, multi valuta og forenklet toll og avgiftshåndtering over landegrensene. Sammen med partnere kan vi levere integrerte løsninger for tollager, terminalplukk, robotstyrte lager etc.

 

Forretningsystem å vokse med