Kontakt

 

Spesialist på handelsbedrifter

Spesialutviklet forretningssystem og nettbutikk for varehandel

 

Selger du varer så er Multicase systemet for deg!

Det er viktig å velge riktig verktøy til jobben. Dette gjelder også forretningssystemer.
Vi i Multicase Norge AS har SPESIALISERT oss på handelsbedrifter. All vår utvikling handler om
å effektivisere prosesser rundt innkjøp, salg og distribusjon. Samhandling og automatikk står sentralt.
ERP/forretningssystemet og nettbutikkløsning henger sømløst sammen, og alle data vedlikeholdes ett sted.

 

Vi gir våre kunder de beste forutsetninger for å lykkes.
Vi har ingen forhandlerledd, og våre kunder betjenes av spesialister med solid kompetanse.

 

 

 

Vareflyt

Vareflyt er et samlebegrep for innkjøp, salg og distribusjon av produkter. Vi har bred erfaring og høy kompetanse innenfor dette fagområdet. For bedrifter som har vareflyt som sin kjernevirksomhet vil Multicase gi betydelig effektivisering.Vedlikehold ett sted

Alle data legges inn og vedlikeholdes ett sted. Dataene gjenbrukes i alle prosesser, også i nettbutikken som er et speilbilde av forretningssystemet. Kunden har tilgang til samme data i nettbutikken som en intern medarbeider har i forretningssystemet.

 

Samhandling

Et forretningssystem består av mange ulike prosesser som fyller funksjoner som salg, innkjøp, varemottak, plukk, leveranser mm. Mange systemer har svake bindinger mellom disse prosessene som medfører dårlig kundebehandling og mye merarbeid. I Multicase samhandler prosessene og gir oversikt og kontroll i alle ledd. Informasjon formidles fra samme kilde og holder kunder og medarbeidere oppdatert til en hver tid.

 

 

Kompetanse

Multicase er mer enn en programvare. Vi har erfarne medarbeidere med betydelig kompetanse inen vareflyt og netthandel. En leveranse fra oss består også av veilledning og "best practice".

 

Skalerbart system

Mange kunder opplever vekst og ekspansjon, flere etablerer seg over landegrensene. Multicase skalerer, og våre løsninger er bygget for internasjonal handel.