Kontakt

 

Gode tips til varetelling

 

 • Tellelister med/uten beholdning i Excel eller PDF format
  - Tas ut under Lager - Beholdning hvor man søker
  opp ønsket produktutvalg og klikker "Rapport".
   
 • Rapport med oversikt av beholdningens inntakskost
  - Tas ut under Lager - Inntakskost hvor man søker opp
  ønsket produktutvalg og klikker "Rapport".
   
 • Opprett gjerne en egen lagerkorrigeringsårsak for
  lagertelling under Systemdata - Tabeller - Lager
  - Lagerkorrigeringsårsak slik at det senere er enkelt å skille
  ut korrigeringer i forbindelse med lagertelling.
   
 • Automatisert jobb for å generere beholdningsrapport
  med inntakskost kan settes opp under Systemdata
  - Service - mcPrinting - 6.Motorjobber hvor man
  for Lagerhistorikk kan definere at denne genereres
  siste dag i måneden.

 

 • Ønsker du å oppdatere telleresultatene via import fra Excel?
   
 • Se beskrivelse i Hjelp-funksjonen under
  Vedlikehold data - Import - Beholdning.
   
 • Pass på at dedikert importmal benyttes.
   
 • Les noter i malens kolonnehoder nøye før
  endringer importeres.
   
 • Merk at det kun er produktnummer som finnes
  i filen som blir oppdatert.