Abonnement

Automatisk utsendelse av repeterende ordre/fakturering

Funksjoner 


Abonnement gir deg mulighet til å opprette tjenester eller ordre som skal ha regelmessig utsendelse. Et eksempel kan være en faktura på medlemsskap eller lisens, eller produkter som kontaktlinser, printerblekk eller lignende. 

Prosedyren er helautomatisk. Ved tjeneste generes og sendes faktura. Ved produkt opprettes ordren, plukkliste kjøres ut, pakkes osv. 

Man kan definere hvilket intervall utsendelsen skal ha, og legge inn planlagt start og stopp av utsendelser. 

 

 

Kontakt oss