Prosjektregnskap

Følg økonomien i et prosjekt

Har man gjentatte leveringer til prosjekter som går over lenger tid, er det naturlig å følge med på om man tjener eller taper penger på avtalen som er inngått. Da kan bruk av prosjektregnskap gi en del av svarene.

 

Slik kan man bruke prosjektregnskap:

 • Ved å bruke prosjektregnskap kan man tagge inntekter og kostnader i regnskapet slik at man kan følge inntjening og resultat av hele prosjektet.
   
 • I regnskapet kan man også tagge andre kostnader forbundet med prosjektet, for eksempel annonser, kurs, reiser eller lignende.
   
 • Med modulen Prosjektregnskap i Multicase kan man tagge ordrene med et prosjekt. Prosjektnøkkelen/nummeret vil da overføres til Visma Business eller Global sammen med utgående faktura.
   
 • Det kan markeres pr. bruker om ordrene må/ikke må markeres med prosjekt, og man kan selvfølgelig søke på prosjekt i ordrehistorikk.
   
 • Har man avtaler som sier at varer levert til et spesielt prosjekt skal samlefaktureres til en gitt dato, kan dette settes opp i prosjekttabellen i Multicase. Brukeren vil da bli varslet i forkant slik at samlefaktureringen kan bekreftes.

Har du spørsmål

Har du spørsmål angående våre moduler?

Ta gjerne kontakt med oss her