BxSoftware

Integrasjon med håndterminal-løsning fra BxSoftware

Multicase modul for integrasjon med BxSoftware gjør det mulig å utføre enkelte prosesser ved hjelp av håndterminaler. I løsningen med BxSoftware har man mulighet for:

 

  • Varemottak
    -Løsningen støttes foreløpig ikke med produkter som krever serienummer-registrering ved mottak.
  • Plukk/pakk (for full-leverte plukklister)
  • Varetelling
  • Flytting av varer mellom lokasjoner på lager (varepåfylling)
  • Salg (egen modul)

 

Har du spørsmål

Har du spørsmål angående våre moduler?

Ta gjerne kontakt med oss her