Bx Software

Integrasjon mot håndterminal-løsning fra BxSoftware

Multicase modul for integrasjon mot BxSoftware gjør det mulig å utføre enkelte prosesser ved hjelp av håndterminaler. I løsningen med BxSoftware har man mulighet for:

 

• Varemottak, plukking og varetelling.
• Bestill frakt direkte fra terminal..
• Vareoppslag..
• Salg (egen modul).

 

I tillegg til funksjonene i Multicase kan BxSoftware tilby etikettmerking med design av egne etiketter

 

Kontakt oss