Konfigurator for produktpakker

I mange tilfeller kan det være svært nyttig for kunder å samle produkter i en egen favorittliste. Dette kan være produkter som kjøpes ofte eller man ønsker seg. Favorittlister er således svært anvendelige for nettbutikker som henvender seg mot B2B og B2C kunder.

 

Funksjoner

Produkpakkekonfiguratoren gir kunder mulighet til å tilpasse pakken etter eget ønske. Pakkepris i annonser og på produktside reflekterer standard-oppsettet. Man kan velge å kjøpe denne som den er, eller bytte ut og legge til produkter i pakken.

 

På produktsiden er kjøpsknappen erstattet med en knapp med teksten "Tilpass". [Bilde 1] Man blir da tatt til oversikt over hva produktpakken inneholder.

 

De forhåndsvalgte produktene er markert som valgt i oversikten. Nederst oppsummeres pakkeprisen og man kan velge "Kjøp". I oversikten er det også listet opp alternative produkter man kan velge i stedet for de forhåndsvalgte. Konfiguratoren er laget slik at kun kompatible valg kan gjøres. Priser ved siden av de ulike valgene indikerer om valg av disse vil øke eller redusere pakkeprisen.
[Bilde 2]

 

Kunden kan enkelt få en nærmere beskrivelse av de ulike produktalternativene. Ved å klikke pilen merket "Mer info" kommer et felt til syne i samme visningsvindu. På den måten slipper man å navigere seg frem og tilbake mellom ulike sider. Ønsker man å gå til produktsiden, så er det link dit. [Bilde 3]

 

Kontakt oss