Konfigurator for produktpakker

Har du produkter det kan være naturlig å selge samlet som en pakkeløsning? Multicase tilbyr en fleksibel og kundevennlige produktpakkekonfigurator som gjør at kunden om ønskelig kan bytte ut enkeltprodukter i pakken etter eget behov. På denne måten kan man tilby stor fleksibilitet uten å måtte opprette mange produktpakker som egne produkter.

 

Funksjoner

Produkpakkekonfiguratoren gir kunder mulighet til å tilpasse pakken etter eget ønske. Pakkepris i annonser og på produktside reflekterer standard-oppsettet. Man kan velge å kjøpe denne som den er, eller bytte ut og legge til produkter i pakken.

 

På produktsiden er kjøpsknappen erstattet med en knapp med teksten "Tilpass". [Bilde 1] Man blir da tatt til oversikt over hva produktpakken inneholder.

 

De forhåndsvalgte produktene er markert som valgt i oversikten. Nederst oppsummeres pakkeprisen og man kan velge "Kjøp". I oversikten er det også listet opp alternative produkter man kan velge i stedet for de forhåndsvalgte. Konfiguratoren er laget slik at kun kompatible valg kan gjøres. Priser ved siden av de ulike valgene indikerer om valg av disse vil øke eller redusere pakkeprisen.
[Bilde 2]

 

Kunden kan enkelt få en nærmere beskrivelse av de ulike produktalternativene. Ved å klikke pilen merket "Mer info" kommer et felt til syne i samme visningsvindu. På den måten slipper man å navigere seg frem og tilbake mellom ulike sider. Ønsker man å gå til produktsiden, så er det link dit. [Bilde 3]

 

Kontakt oss