Multidomene

Flere nettbutikker, felles publisering

 

Modulen multidomene kan passe for virksomheter som eksempelvis ønsker å etablere seg i flere markeder eller land med tilnærmet samme innhold på tvers av nettbutikker. Med multidomene har man felles publisering, og kan gjøre lokale tilpasninger etter behov. Dette gir en enklere administrasjon ved at man slipper å publisere samme innhold i flere nettbutikker, og gjør vedlikehold enklere og smidigere. 

 

Modulen passer også for virksomheter som ønsker å skape "shop in shop" opplevelse med egne domener for eksempelvis merker eller produktkategorier. 

 

Multidomene gir mange muligheter også utover dette som kan tilpasses etter ulike behov. Ta gjerne kontakt med oss for en nærmere prat. 

 

 

Fordeler med multidomene

 • Man slipper å logge inn i flere nettbutikker og publisere samme innholdet flere steder
   
 • Enklere administrasjon - sparer tid
   
 • En felles publisering - sikrer kvalitet og lik fremstilling på tvers av nettbutikker
   
 • Differenseringing av innhold kan gjøres ved hjelp av domenefilter på felt og kunde/produkt kobling
   
 • Mulighet for språkstyring, ulike valuta, ulike betalingsformer og andre tilpasninger ønskelig i de ulike nettbutikkene
   
 • Én klient - en webserver. Flere nettbutikker kan driftes på samme installasjon.
Kontakt oss