Slideshow

Visuelt og oppmerksomhets- skapende!

Slideshow er en fin måte å presentere innhold du ønsker skal få god fokus, og samtidig skape dynamikk og liv i nettbutikken. 

 

Funksjoner

Slideshow kan skrus av og på etter behov. Det finnes mange konfigurasjonsmuligheter som eksempelvis

 

  • Pagination - markering av antall slides i fremvisningen
  • Hastighet
  • Overgangshastighet mellom slides
  • Overgangseffekter
  • Tilfeldig rekkefølge slides
  • Pause slideshowet ved mouseover


Det er også muligheter for egne tilpasninger med css klasser
På artikkelbilder i slideshow kan man legge på tekst, logoer/bilder, call-to-action knapper eller lignende. Teksten som legges på bildene kan leses av søkemotorer og er dermed SEO-tilpasset.
Slideshow kan også brukes på felt med produktannonser.

Kontakt oss