Kontakt

Klubben

 

- Satser internasjonalt og på nett med Multicase forretningssystem

Klubben AS er historien om svømmetreneren som så et udekket behov og tok sjansen. 40 år senere har bedriften vokst til 150 millioners klassen, likevel er kjernen uforandret. Selskapet er fremdeles en familiebedrift, og aktivitet står fast som selve hjertet i foretaket.  

Det var etableringen av Norges Svømmeforbunds svømmesenter høsten 1973 som førte familien Heggelund til Flisa. Gjennom jobben som landslagstrener oppdaget Lars Petter Heggelund at det var et stort udekket marked for moderne svømmeutstyr i Norge. 

– Svømmebriller var et ukjent fenomen på den tiden, humrer Erik Heggelund som sammen med søsteren Kari har overtatt hovedansvaret for bedriften etter faren. – For de fleste av oss er det nesten utenkelig å dra i svømmehallen uten briller, og i fjor solgte vi rundt 72.000 par. Da Klubben AS ble etablert var svømmebriller et fremmedord. 

Klubben

Større bredde

Lars Petter Heggelund gjorde med andre en genistrek da han i desember 1976 bestemte seg for å forhandle svømmeutstyr på hobbybasis. Med på lasset var også tanken om å se muligheter og nye trender i markedet, også utenfor svømmebassenget. Over fire tiår har bedriften utvidet sortiment og nedslagsfelt betraktelig.


– Svømmehaller er fremdeles en viktig kundegruppe, forteller Heggelund. – De fleste av de større prosjektene våre er svømmehaller hvor vi da leverer alt fra store garderobeanlegg, stupetårn til billettsystemer. I tillegg er treningssenter, barnehager, skoler, sportsbutikker, svømmeklubber så vel som salg til private kommet til som andre viktige kundesegment.

 

Vokser med Multicase

I 2016 var den minste ordren Klubben håndterte på 19 kroner. Den største på fem millioner. For at dette skal gå smertefritt, er gode systemer og rutiner for håndtering essensielt. Her spiller Multicase en sentral rolle.

 

– Vi implementerte Multicase i 2004. På den tiden hadde vi en omsetning på rundt 20 millioner, og klare planer om videre satsning, både internasjonalt og på nett. Det stilte krav til logistikksystemet og nettbutikkplattformen. I Multicase fant vi alt vi trengte i én løsning.


I dag opererer Klubben med salg i både Sverige, Finland og Polen i tillegg til den norske virksomheten. – De skandinaviske avdelingene og nettbutikkene bruker alle Multicase, forteller Heggelund.  Målsetningen er at også Polen skal over på sikt.


Omsetningsutviklingen for Klubben skjøt for alvor fart etter at Multicase kom på plass. I følge Heggelund er dette ikke helt tilfeldig.  – Systemet brakte med seg effektivisering og tidsbesparelser rundt logistikk, ordre- og innkjøp, innrømmer Heggelund. – I tillegg fikk vi plattformen vi trengte for å virkelig satse på netthandel.

 

 

People

Nettpionér

Klubben AS var tidlig ute med satsning på nettbutikk. Den første var på plass allerede i 1996. – Vi har hele tiden ligget langt framme på utvikling av nettbutikker og nettmarkedsføring. De første versjonene laget jeg selv, minnes Heggelund med et smil. Nå er det ektefellen, Hilde Heggelund som er ansvarlig for nettbutikkene.


Med Multicase på plass startet Klubben AS opp en ny nettbutikk – idrettsbutikken.no. – Denne kunne vi aldri ha lansert uten en god plattform, innrømmer Erik. Idrettsbutikken.no er idrettens egen nettbutikk og logistikktjeneste, og håndterer logistikken for 15 særforbund og omsetter i dag for rundt 14 millioner. – Har du en svømmeknapp eller et skimerke hjemme, så er de kjøpt i Idrettsbutikken, forteller Heggelund.
I dag drifter Klubben AS totalt 8 nettbutikker hvorav 6 av disse bruker Multicase. – Multicase har god håndtering av alt som har med språk, valuta, toll og frakt å gjøre. Dette gjør at vi enkelt kan håndtere selskaper og drifte nettbutikker på tvers av landegrenser, forteller Heggelund. Klubben AS har hovedlager på Flisa med bare mindre lager i de øvrige landene.

 

Med aktivitet i fokus

– Selv om vi har breddet oss en del med årene, så er aktivitet fremdeles nøkkelen i alt vi holder på med. Vi har fokus på produkter og tjenester som oppfordrer til bevegelse og aktivitet, forteller Heggelund videre. For Klubben AS har veien blitt til mens de går, og Erik innrømmer åpenhjertig at de ikke har hatt en nedfelt strategisk plan fra starten av.
– Vi har stort sett grepet muligheter som har dukket opp, innrømmer han. Ikke alle beslutninger har vært like gode, men det er læring i det også. En stund satset vi blant annet på stoler og annet utstyr til barnehager. I ettertid ser vi at dette havner litt utenfor det som er vår styrke, nemlig det aktivitetsfremmende. Vi har nå forstått at det er her vi vil satse, og rendyrker dette i større grad enn tidligere år.

 

Eksempel til etterfølgelse

I Klubben AS er de også opptatt av å gå foran som et godt eksempel, både når det gjelder aktivitet og samfunnsansvar. – Vi synes det er moro å være med på spennende prosjekter som fremmer aktivitet, som eksempelvis aktiv læring i friminutter. Vi ønsker også at de ansatte skal være en sammensveiset og aktiv gjeng, og inviterer til arrangementer og morsomme konkurranser, forteller Heggelund stolt.

 

I Klubben AS er de også opptatt av å introdusere nye aktiviteter og idrettsgrener. – Vi har lansert to nye idrettsgrener i Norge, forteller han med et smil. – Vi sendte Norges første VM-tropp i Speedminton til Berlin i 2011 og en tropp i Kin-ball til VM i Madrid i 2015.


Selskapet er også godkjent lærebedrift, er Miljøfyrtårn-sertifisert og medlemmer av Initiativ for Etisk handel, Grønt Punkt og El-retur. – Vi har lagt ned mye tid og ressurser på dette, medgir Heggelund. – Vi ser at det har verdi og er viktig, både ovenfor ansatte og samfunnet. Det er helt klart verdt det.

 


Attraktiv arbeidsplass

Klubben AS er med andre ord opptatt av å skape en god og trygg arbeidsplass.  – Vi har vokst jevnt og trutt. Tidligere var vi en liten lokal bedrift som stort sett ansatte folk fra nærmiljøet. I dag opplever vi at folk søker seg hit fra en mye større geografisk radius.


Erik Heggelund er stolt over å ha ansvaret for en attraktiv og spennende arbeidsplass. – Vi tiltrekker oss en større søkermasse, og med det også mange dyktige mennesker. Vi er en fin miks av alle aldre, kjønn og folk med og uten formell utdannelse. Dette gir et mangfold jeg føler vi nyter godt av. Vi har blant annet en kvinnelig lagersjef og en fin fordeling i alder og kjønn.  


En fordel med å bli større er muligheten for spesialisering. – Før var vi alle en gjeng med poteter, humrer Erik. – Det fungerte veldig bra så lenge vi var små og mellomstore. Nå har vi dedikerte ressurser på tilbudsskriving, innkjøp, Multicase med mer og ser stordriftsfordeler av dette. Jeg tror spesialkompetanse er viktig.


Heggelund har tro på fortsatt vekst, og utelukker ikke muligheten for å ekspandere også til nye markeder og land i årene som kommer.
– Systemene har vi. Resten avhenger av timing, og ikke minst å knytte til oss de riktige menneskene. Uansett hvor veien går, så er det med aktivitet i fokus, avslutter han med et smil.